Tractament de purins, BIOGAS, Depuradores Prefabricades de formigó.

LABORATORI


L'empresa EMA depuració, està ubicada a Olot (Garrotxa) desde l´any 1999. 

Ofererim tecnologia per a la depuració d'aigües residuals i purins.

  • Laboratori d'analisi d'aigües: DUCCA, Index IBMWP, Autocontrols.
  • Disseny 
  • Construcció claus en mà: assegurem que l'aigua surt neta.
  • Manteniment 
  • Equips de depuració a mida (Airejadors, depuradores prefabricades)

 

 

 

  • Depuració llacunatge
  • BIOGAS - Digestió anaeròbia
  • Assaig Jar Test
  • Laboratori d'anàlisi Físic-Quimic
EMA depuració · Avda Sant Jordi, 176baixos 17800 Olot (Tel. 972 27 64 53) info@edepura.com
webpime